متن سخنرانی دکتر بهنود الله وردی نیک مشاور ارشد برند شهرفرش در مراسم معارفه شهاب حسینی به عنوان مدیر فرهنگی هنری شهرفرش