برندینگ شخصی
(Personal Branding)

پکیج شماره 9 خدمات مشاوره برندینگ «بانیک»:
برندینگ شخصی (Personal Branding)
این پکیج بطور کل تفاوتی با برندینگ 360 درجه ندارد ولی به دلیل تمرکز بر شخصیت انسانی، بخشی از ابزارهای آن حذف و متناسب با یک برند شخصی طراحی شده است. این پکیج ضمن چابک تر و متمرکزتر کردن پروژه بر اساس جایگاه برند شخصی (فرهنگی هنری، علمی، سیاسی، ورزشی و…) تمرکز بیشتری بر شخصیت پردازی و توید محتوا دارد. در واقع تلفیقی تجربی از پکیج شماره 2 و 5 است.

این خدمات توصیه می شود به:
هنرمندان، متخصصان و دانشمندان (پزشکان، وکلا و…)، ورزشکاران، افراد سیاسی و افرادی که فارغ از داشتن یا نداشتن یک کسب و کار، به فکر هویت سازی برای برند شخصی (Personal Brand) خود هستند.
دوره آموزشی پیشرفته برندینگ شخصی نیز که در بخش آموزش سایت «بانیک» به آن اشاره شده است، پیش از دریافت پکیج مشاوره به افراد زیر توصیه می شود:

1) علمی، تخصصی و حرفه ای (پزشکان، وکلا، آرشیتکت ها، اشخاص حرفه ای، مشاوران حرفه ای و…)

2) مدیریتی و تجاری (کارآفرینان، مشاوران و مدیران ارشد، مشاوران برندهای شخصی، مدیر برنامه های اشخاص معروف، مدیران تشریفات و …)

3) سیاسی (وزرا، سفرا، نمایندگان و کاندیداهای انتخاباتی)

4) فرهنگی و هنری، و ستاره های سینما، موسیقی، ورزش و… (Celebrities)

5) و همه علاقمندان به رشد فردی در جهت تبدیل شدن به برند شخصی (Personal Brand) در حوزه فعالیت مربوطه.