کمپین برندینگ محتوایی
(Content Branding)

پکیج شماره 5 خدمات مشاوره برندینگ «بانیک»:
کمپین برندینگ محتوایی (Content Branding)

تدوین برنامه جامع و کامل تولید محتوا برای انواع و سطوح برند مانند: استراتژی محتوا، ساختارها، پلتفرم ها، ابزارها، تکنیک ها و… همراه با برنامه زمان بندی شده.

این خدمات توصیه می شود به:
کسب و کارها و برندهایی که می خواهند با کمترین بودجه و تزریق ملایم آن بصورت بنیادی و عمیق و به مرور در ذهن و قلب مخاطبان خود جایی پیدا کنند.
یا برندهایی که سالهاست با هزینه های هنگفت خرید رسانه، به برندآگاهی و تصویر ذهنی مطلوبی دست پیدا کرده اند و نیاز به تثبیت، ماندگاری و تعمیق این ذهنیت و هویت در ذهن مخاطبان و بازار هستند.