فرم های کاربردی کمپین برندآفرینی (مدل بانیک)

لطفا برای دانلود و فعال شدن لینک ها وارد حساب کاربری خود شوید و یا ثبت نام کنید

فرم بریف (Brief)
  • فرم درخواست بریف (RFB)
فرمهای چهارپایه برندآفرینی (Pre-Branding ) - پایه C (خلاقیت)
  • فرم ایده پردازی و ارزیابی با تکبنک دلفی (Delphi)
  • ماتریس ارزیابی دودویی ایده ها (AHP)
  • فرم ایده پردازی با تکنیک طوفان ذهنی (Brainstorming)
  • BANik-SCAMPER Form
  • BANik-Snow Ball
  • BANik-6Hats Form
  • BANik-8 vajhi