مطالب و اسلایدهای انگلیسی

لطفا برای دانلود و فعال شدن لینک ها وارد حساب کاربری خود شوید و یا ثبت نام کنید

MC Mix Tools
 • تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش برای اعضای کانال (Impact of Trade Promotion)
Marketing
 • استراتژی ها و قواعد قیمت گذاری Pricing Considerations and strategies
 • استراتژی های قیمت گذاری در محیط بازار Pricing Strategies and Contestable Markets
 • استراتژی قیمت گذاری
 • استراتژی ها و تاکتیکهای قیمت گذاری Pricing Strategies and Tactics
 • استراتژی های قیمت گذاری Pricing strategies
Advertising
 • جایگاه تبلیغات چاپی در عصر اینترنت The Case for Print Media Advertising in the Internet Age
 • 12 دستور برای فتح قرن 21
Creativity
 • CREATIVE THINKING (تفکر خلاق)
Branding
 • BANik-PLC & Branding-L9
 • BANik-Branding & EMBA
 • چرا خرده فروشها هم باید به فکر برندسازی باشند؟
 • اینفوگرافیک یکصد برند برتر جهان در سال 2012 (2012_BrandZ_Top100_Infographic)
 • Competitive Advantages for Broadcast Companies
Brand Managemen
 • برند به چه معناست؟
 • ارزش، رضایت و وفاداری برند
Brand Extension
 • تاثیر استراتژی های توسعه برند بر تصویر ذهنی برند The Effect of Brand Extention Strategies to Brand Image
 • توسعه برند کلاگز و چرخه عمر محصولات Kellogg's Extending the product life cycle
 • توسعه برند و تصویر ذهنی برند در محصولات جدید BANik-Extending the brand image on new products)
 • روشهای توسعه برند Extending Symbolic Brands
 • تاثیرات توسعه برند بر تصویر ذهنی برند Effect of brand extension strategies on brand
 • تاثیر منفی توسعه برند بر تصویر ذهنی برند The Negative Impact of Brand Extension on Brand Image
Brand Image
 • نقش تبلیغات در توسعه تصویر ذهنی برند The role of advertising in brand Image development
 • تاثیر تصویر ذهنی برند بر فروش he Effect of Brand Image on Sales
 • تصویر ذهنی لیبل های اختصاصی در برندنیگ Private label brand image
 • تصویر ذهنی در برندهای آنلاین و آفلاین Online versus offline brand images
 • تاثیر جایگاه تلویزیونی برند بر تصویر ذهنی Effects of Television Brand Placement on Brand Image
 • نقش ساختار، ادراک و منبع بر تصویر ذهنی برند Country of origin, brand image Perception and brand image Structure
 • استراتژی حفظ یکپارچگی میان هویت و تصویر ذهنی برند CARE-ing strategy for integration with Brand Identity & Brand Image