کتاب ها ی اختصاصی بانیک (در حال انتشار)

کتاب اول: روانشناسی کسب و کار و برند

کتاب اول: روانشناسی کسب و کار و برند
Business & Brand Psychology (BBP)
……………………………………….
>> گروه كتاب: کتابهای «بانیک»
……………………………………….
توضيحات فارسي: این کتاب پیش نیاز مباحث کامل برندآفرینی و تدوین کمپین های یکپارچه ارتباطات برند است.
……………………………………….
نويسنده: بهنود الله وردی نیک
مترجم: –
قطع: وزیری

کتاب دوم: «چهارپایه» برندآفرینی (B-4)

کتاب دوم: «چهارپایه» برندآفرینی (B-4)
B-4
……………………………………….
>> گروه كتاب: کتابهای «بانیک»
……………………………………….
توضيحات فارسي: چهار تصمیم اصلی پیش از تدوین کمپین های برندآفرینی و ارتباطات برند. (Pre-Campaign)
……………………………………….
نويسنده: بهنود الله وردی نیک
مترجم: –
قطع: وزیری

کتاب سوم: آفرینش روح برند (ذهن برند)

کتاب سوم: آفرینش روح برند (1-ذهن برند)
Branding Psyche (1-Mind)
……………………………………….
>> گروه كتاب: کتابهای «بانیک»
……………………………………….
نويسنده: بهنود الله وردی نیک
مترجم: –
قطع: وزیری

کتاب چهارم: مدیریت خلاقیت تکنیکی

کتاب چهارم: مدیریت خلاقیت تکنیکی
Technical Creativity Management
……………………………………….
>> گروه كتاب: کتابهای «بانیک»
……………………………………….
نويسنده: بهنود الله وردی نیک
قطع: وزیری

کتاب پنجم: آفرینش روح برند (حس برند)

کتاب پنجم: آفرینش روح برند (2-حس برند)
Branding Psyche (2-Emotion)
……………………………………….
>> گروه كتاب: کتابهای «بانیک»
……………………………………….
نويسنده: بهنود الله وردی نیک
قطع: وزیری

کتاب ششم: آفرینش جسم برند

کتاب ششم: آفرینش جسم برند
Branding Body
……………………………………….
>> گروه كتاب: کتابهای «بانیک»
……………………………………….
نويسنده: بهنود الله وردی نیک
قطع: وزیری

کتاب هفتم: اجرا و ارزیابی کمپین

کتاب هفتم: اجرا و ارزیابی کمپین
Campaign E&E
……………………………………….
>> گروه كتاب: کتابهای «بانیک»
……………………………………….
نويسنده: بهنود الله وردی نیک
قطع: وزیری