سومین همایش برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کننده روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد ۹۴ در مشهد برگزار شد