مدل بانیک

مدل «بانیک» چیست؟

مدل «بانیک» یک مدل جامع، کامل و کاربردی ایرانی برای ​برندینگ و تدوین کمپین های 360 درجه و ​یکپارچه برندآفرینی است که برای نخستین بار توسط دکتر بهنود الله وردی نیک خلق شده است. این مدل فرایند و نقشه راه کامل ​«برندآفرینی»(Branding) را با تاکید بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند در قالب ​هفت ویژگی اساسی ترسیم کرده است.
مدل «بانیک» نتیجه بیش از پانزده سال تجربه مشاوره ارشد، همکاری و تدوین کمپین های برندآفرینی و ارتباطات برند و بازاریابی برندهای بزرگ ایرانی و بین المللی فعال در ایران، و در طی یازده سال اخیر (از سال 1383 تا کنون) بصورت کاملا عملیاتی و تجربی تست شده و نسخه های آن به مرور تکمیل و بازنگری شده است.
توضيح مهم: اين روش براي نخستين بار در ايران پياده سازي شده و در حال حاضر توسط هيچ شخص يـا گـروه ديـگري بـجز بنيانگذار مدل و تيم هاي تخصصي زيرمجموعه گروه «بانيک» قابل اجرا نيست.
برای اطلاعات بیشتر، «درباره بانیک» را حتما بخوانید.