بهنود الله وردی نیک

۱۶

تیر۱۳۹۱
دوازدهمین سال از بیست و یکمين قرن را پیش رو داریم و اين برای ما بیانگر مفهوم خاصی است: 12 دستور برای فتح قرن 21 چرا دوازده دستور؟ برند یک جزء از «دوجین» ... بیشتر بخوانید

۱۳

تیر۱۳۹۱
مدیران، متخصصان و استراتژیست های بازاریابی و برندنیگ داشتن مزیت رقابتی (مزیت رقابتی پایدار) را مهمترین عامل موفقیت در هر کسب و کار می دانند. پیش از پرداختن به سبک های برندساری لازم است تعریف دقیق تری از مزیت رقابتی و تفاوت آن با مزیت نسبی که ... بیشتر بخوانید

۱۲

تیر۱۳۹۱
برندسازی به معنی تسخیر ذهن و قلب مشتری است. تصویر برند شامل: جذابیت،‌ راحتی استفاده، کارکرد، محبوبیت و ارزش کلی آن (واقعی یا ذهنی) است. چنانچه هر یک از این موارد که نشان دهنده قدرت و توانمندی به شمار می روند را مبنای معرفی و ترویج برند ... بیشتر بخوانید

۰۵

تیر۱۳۹۱
آشنایی با پارادایم نوین «برندآفرینی» و تعریف روح و جسم ارتباطات برند   امروز مشتریان پول محصولات را نمی دهند، بلکه پول برندها را می دهند. دلیل انتخاب یا حذف بیش از 75 درصد از برندها، عوامل نامشهود است که مهمترین آن ارتباطات برند و IMBC است. ... بیشتر بخوانید

۱۷

خرداد۱۳۹۱
(چهار تصمیم اصلی پیش از تدوین کمپین های برندآفرینی و ارتباطات برند) اشاره: متدولوژی تصمیم گیری ها در همه امور به ویژه کسب و کار را می توان به چهار بخش تقسیم کرد. این چهار تصمیم کلیدی، در ... بیشتر بخوانید