۱۳

مرداد۱۳۹۱
چكيده: وفاداري مشتريان، امروزه، كليد موفقيت تجاري محسوب مي شود. با افزايش وفاداري مشتريان سهم بازار و میزان سوددهي بنگاه اقتصادي بالا مي رود. درک بازار با برنامه ريزي و اتخاذ استراتژيهاي مناسب جهت وفادار كردن مشتريان و افزايش نرخ وفاداري آنها، ... بیشتر بخوانید

۱۱

مرداد۱۳۹۱
چکیده: رفتار مصرف کننده رفتار هايي است که يک مصرف کننده قبل از خريد، حين خريد و پس از خريد از يک محصول يا خدمت به منظور ارضاي نياز هايش بروز مي دهد. يک عامل اساسي در پيش بيني و تداوم رفتار مصرف کننده، نگرش ... بیشتر بخوانید

۰۵

مرداد۱۳۹۱
روانشناسی: الف) خودشناسی بسیاری از روانشناسان اعتقاد دارند مهمترین نکته برای موفقیت، خود شناسی است و مهمترین نکته در خودشناسی، شناخت نوع تصمیم گیری خودمان است زیرا: لحظات دیگری در زندگی وجود ندارد جز... –       لحظاتی که تصمیم می گیریم.... بیشتر بخوانید