۲۴

تیر۱۳۹۱
مقدمه وظیفه بازاریاب با خریده شدن کالا به اتمام نمی رسد. مصرف کننده پس از خرید کالا یا از خرید خود رضایت خواهد داشت یا اینکه از کرده خود پشیمان می شود. هر دو وضعیت رضایت یا عدم رضایت رفتار پس از خرید را به ... بیشتر بخوانید