طراح دانمارکی برنده مسابقه طراحی پوستر برای روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان شد