آغاز پنجمین دوره جامع «برندینگ» در سازمان مدیریت صنعتی به مدت ۱۶۰ ساعت