پنجمین همایش ملی ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند (IMBC) در شیراز برگزار شد