برگزاری دومین همایش برندینگ در مشهد، ۱۹ و ۲۰ شهریور ماه ۹۳