۱۵۰ نکته، ترفند و ایده برای برندآفرینی شخصی قسمت دوم (نکات شانزدهم تا سی ام)