۱۵۰ نکته، ترفند و ایده برای برندآفرینی شخصی قسمت سوم (نکات سی و یکم تا چهل و پنجم)