برچسب: اعتبار برند

۲۲

مرداد۱۳۹۱
چكيده : نام‌و‌نشان  تجاري از جمله ابزارهايي در بازاريابي مي‌باشد كه هم تدافعي بوده و هم تهاجمي. از يك طرف نوعي ابزار دفاعي در بازاريابي مي‌باشد زيرا مي‌توان براي حفظ مشتريان فعلي از آن استفاده كرد و از طرف ديگر نوعي ابزار تهاجمي است زيرا ... بیشتر بخوانید

۱۲

تیر۱۳۹۱
معماری برند: معماری برند ساختار برندها در درون نهاد سازمان هاست. روشی است که در آن برندها درون پروتفولیوی شرکت به یکدیگر مرتبط و از یکدیگر منفک هستند. معماری باید معرف گروه های برندگذاری در درون سازمان باشد؛ چگونه برند و زیر برندهای ... بیشتر بخوانید