برچسب: تبليغات

۱۰

شهریور۱۳۹۱
چكيده فعاليت­هاي تبليغاتي به عنوان يكي از مهم­ترين اركان ورود به بازارهاي جهاني محسوب مي­ شوند. با وجود اين، استفاده از استراتژي­هاي نامناسب تبليغاتي، اثري معكوس بر مزيت­هاي رقابتي شركت داشته و زيان­هاي غير قابل جبراني براي شركت­ها در پي خواهد داشت. از اين رو ... بیشتر بخوانید