برچسب: تصمیم گیری

۰۴

شهریور۱۳۹۱
چکیده آگاهی از نیازهای مشتری و فرآایند خرید اساس بازاریابی موفق است. شناخت نحوه عبور خریدار از فرایند تصمیم ­گیری مصرف کننده راهنمای بازاریاب در تامین هرچه بهتر نیازهای خریدار است. دستیابی به رشد سریع از طریق محصولات و خدمات موجود، چه از طریق افزایش ... بیشتر بخوانید

۲۰

مرداد۱۳۹۱
چکیده  از آنجایی که در طی سال های اخیر بازاریابان و تولیدکنندگان توجه و تمرکز زیادی به مسئله ی فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده در حوزه ی بازاریابی داشته اند بر آن شدیم تا در این باب مطالبی را گرده آوری کرده وپیرامون عوامل ... بیشتر بخوانید

ورود