برچسب: حفظ محیط زیست

۲۰

اسفند۱۳۹۱
تصویر یک زباله در آبی شفاف و زلال همان قدر نازیبا بازنمایی شده است که تجسم فردی خونسرد که چیزی را دور می اندازد. نازیبایی در محیط زیست معمولا برای ... بیشتر بخوانید

۱۱

شهریور۱۳۹۱
چکیده: امروزه شرکتها و سازمانها مجبورند به خاطر ارضاي نيازهاي مشتريان و عمل به مسئوليت اجتماعي و حمايت از حقوق مصرف کنندگان، مسائل مربوط به حفظ محيط زيست را در فعاليتهاي خود جاي دهند.متأسفانه اكثر مردم معتقدند كه بازاریابی سبز منحصراً به ترفیع یا ... بیشتر بخوانید