برچسب: حفظ محیط زیست

۲۰

اسفند۱۳۹۱
تصویر یک زباله در آبی شفاف و زلال همان قدر نازیبا بازنمایی شده است که تجسم فردی خونسرد که چیزی را دور می اندازد. نازیبایی در محیط زیست معمولا برای ... بیشتر بخوانید

۱۱

شهریور۱۳۹۱
چکیده: امروزه شرکتها و سازمانها مجبورند به خاطر ارضاي نيازهاي مشتريان و عمل به مسئوليت اجتماعي و حمايت از حقوق مصرف کنندگان، مسائل مربوط به حفظ محيط زيست را در فعاليتهاي خود جاي دهند.متأسفانه اكثر مردم معتقدند كه بازاریابی سبز منحصراً به ترفیع یا ... بیشتر بخوانید

ورود