برچسب: خلاقیت

۱۷

فروردین۱۳۹۲
(قسمت دوم)  4) «افرادی که تحقیقات را نادیده میگیرند به اندازه ژنرال های که سیگنال های دشمن را نادیده میگیرند خطرناکند .» اوگیلوی از آن دست از بازاری هایی نبود که به موفقیت هایش برای شانس اتکا کند؛ او ایده هایش را بی ... بیشتر بخوانید

۱۰

فروردین۱۳۹۲
(قسمت نخست) دیوید اوگیلوی یک فرصت تحصیلی عالی بدست آورد. شانس تحصیل در دانشگاه معتبر آکسفورد، ولی در سال 1931 به دلیلی که هیچ وقت فاش نشد اخراج شد. اینکه اوگیلوی هیچ وقت ... بیشتر بخوانید

۰۳

اسفند۱۳۹۱
تابستان گذشته، Colgate با Y&R برزیل، تیمی برای خلق یک کمپین تبلیغاتی در خصوص نخ دندان تشکیل داد تا به مخاطبان نشان دهد که چگونه با زیرکی می توان یک مخاطب را متوجه لزوم استفاده از نخ دندان و بهداشت شخصی کرد. به نظر شما چه ... بیشتر بخوانید

۲۲

تیر۱۳۹۱
پایه چهارم: ارتباطات خلاق (Creative Communications) چهارپایه برندآفرینی درواقع شناخت و تحلیل همه جانبه شرایط برای آغاز برندنیگ است. در واقع نوعی «تشخیص» و «توصیف» پیش از «تجویز» هر برنامه یا استراتژی محسوب می شود. این چهار مورد را به اختصار ... بیشتر بخوانید