برچسب: رفتار مصرف کننده

۲۸

مرداد۱۳۹۱
چکیده: در هر رکورد اقتصادی، بازاریابان خود را در وضعیتی ناآشنا می یابند، زیرا هرگز دو رکورد اقتصادی مشابه نیستند. اما در مطالعه موفقیت ها و شکست های بازاریابی ده ها شرکت که رکودهای اقتصادی را از سال 1970 و پس از آن از سر ... بیشتر بخوانید

۲۶

مرداد۱۳۹۱
مقدمه:  (بيكر1986)(1) محيط فروشگاه شامل سه بعد مي باشد كه شامل: 1-ماهيت فيزيكي فروشگاه كه شامل بعد طراحي و عناصر پوششي از جمله چيدمان فروشگاه و اندازه و معماري  2-بعد اجتماعي فروشگاه كه شامل نيروي پرسنلي فروشگاه و 3-بعد محيطي كه همه محرك هاي زمينه ... بیشتر بخوانید

۱۸

مرداد۱۳۹۱
چکیده هدف این مقاله کشف عواملی است که منجر به نمودار شدن بازاریابی رابطه مند در عمل و علم می­شود و اینکه چه عواملی به طور محتمل جهت گیری آینده بازاریابی رابطه مند را تغییر شکل می­دهند. درک حرفه­ای وعلمی بازار، اهمیت بازاریابی رابطه مند ... بیشتر بخوانید