برچسب: کپی رایتینگ

۱۷

فروردین۱۳۹۲
(قسمت دوم)  4) " افرادی که تحقیقات را نادیده میگیرند به اندازه ژنرال های که سیگنال های دشمن را نادیده میگیرند خطرناکند ." اوگیلوی از آن دست از بازاری هایی نبود که به موفقیت هایش برای شانس اتکا کند؛ او ... بیشتر بخوانید

۱۰

فروردین۱۳۹۲
(قسمت نخست) دیوید اوگیلوی یک فرصت تحصیلی عالی بدست آورد. شانس تحصیل در دانشگاه معتبر آکسفورد، ولی در سال 1931 به دلیلی که ... بیشتر بخوانید

ورود